Zakres zadań (obowiązków) kuratora rodzinnego versus kuratora dla dorosłych

Krzysztof Chmielarz
Autor jest kuratorem zawodowym II ZKSS Sądu Rejonowego w Tarnowie i wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.20.24.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727