Zakres uprawnień, które przechodzą na nabywcę udziału (udziałów) wraz ze zbywanym prawem udziałowym

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2021
Liczba tekstów: 4783