Zakres uprawnień, które przechodzą na nabywcę udziału (udziałów) wraz ze zbywanym prawem udziałowym

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2020
Liczba tekstów: 4696