Zagrożenie surową karą – okoliczność niestanowiąca przesłanki tymczasowego aresztowania

- glosa

dr Kazimierz J. Pawelec ORCID: 0000-0001-8669-0249
Autor jest adwokatem, ORA w Warszawie, adiunktem w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.22.8.6
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974