Zagadnienia przesyłowe – powrót do dyskusji – cz. I

dr hab. Beata Janiszewska ORCID: 0000-0002-7202-9326
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW
Jakub Turczyn ORCID: 0000-0002-3673-4933
Autor jest radcą prawnym, starszym asystentem sędziego w Sądzie Najwyższym, doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
DOI: 10.32027/MOP.23.10.6
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078