Wynagrodzenie za roboty dodatkowe w umowie o roboty budowlane

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 4602