Wynagrodzenie za roboty dodatkowe w umowie o roboty budowlane

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 21/2019 (Nr specjalny)
Liczba tekstów: 4567