Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnic zawodów medycznych

Krzysztof Świtała
Autor jest asystentem w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727