Wybrane zagadnienia postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów po wejściu w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 15/2019
Liczba tekstów: 4528