Wpływ odroczenia terminu spełnienia świadczenia na przedawnienie w świetle uchwały SN z 11.9.2020 r., III CZP 88/19

dr Maciej Giaro
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji UW; ORCID: 0000-0001-5073-6612.
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.21.11.6
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2021
Liczba tekstów: 4805