Wpływ decyzji Prezesa UOKiK na postępowanie grupowe w sprawie ochrony praw konsumentów przed niedozwolonymi postanowieniami umów

Patrycja Okońska ORCID: 0000-0002-9559-0618
Autorka jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i doktorantką Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS
DOI: 10.32027/MOP.22.17.3
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974