Wpis zastawu do rejestru – ochrona dobrej wiary zastawnika

Wyrok SN z 4.12.2009 r., III CSK 54/09

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070