Wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko nieżyjącemu dłużnikowi a opłata egzekucyjna należna komornikowi sądowemu

- glosa

dr hab., prof. UŁ Michał Krakowiak
Autor jest profesorem uczelni w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
DOI: 10.32027/MOP.22.17.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974