Weksel – określenie remitenta. Wypowiedzenie umowy leasingu

Wyrok SN z 9.9.2010 r., I CSK 685/09

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2021
Liczba tekstów: 4805