Użytkowanie wieczyste – zwrot nienależnego świadczenia

Wyrok SN z 21.6.2011 r., I CSK 533/10

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 5018