Uznanie umowy najmu lub dzierżawy za bezskuteczną oraz skutek wyroku pauliańskiego

Piotr Turski
Autor jest adwokatem, doradcą podatkowym, posiada licencję maklera papierów wartościowych.
DOI: 10.32027/MOP.20.6.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727