Uzależnienie zapłaty całości należnego wykonawcy wynagrodzenia od warunku w rozumieniu art. 89 KC oraz uzależnienie wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia od dodatkowych świadczeń ubocznych w umowie o roboty budowlane

GLOSA

Kamil Dolniak
Autor jest aplikantem I roku w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
DOI: 10.32027/MOP.23.10.8
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078