Uwzględnianie przedawnienia z urzędu w postępowaniu cywilnym (w kontekście dochodzenia roszczeń odsetkowych)

dr hab. Michał Wojewoda
Autor jest Kierownikiem Zakładu Międzynarodowego Obrotu Cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; ORCID: 0000-0002-5997-8148.
Marcin Kostwiński
Autor jest adiunktem w  Katedrze Postępowania Cywilnego I, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz adwokatem; ORCID: 0000-0002-0979-9707.
DOI: 10.32027/MOP.21.9.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2021
Liczba tekstów: 4783