Uwagi na tle zmian w art. 913 § 1 KPC wprowadzonych ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2019
Liczba tekstów: 4470