Uprzednie świadczenie pomocy prawnej na rzecz strony w charakterze radcy prawnego jako podstawa wyłączenia sędziego z mocy prawa w postępowaniu cywilnym (art. 48 § 1 pkt 4 KPC)

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2020
Liczba tekstów: 4685