Uprawnienie syndyka do wytoczenia powództwa przeciw członkowi zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce bez uchwały zgromadzenia wspólników

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 4744