Uprawnienie inwestora do odmowy odbioru robót budowlanych dotkniętych wadą istotną

- glosa

Anna Ostaszewska ORCID: 0000-0002-8608-8431
Autorka jest aplikantką radcowską, II rok, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach
DOI: 10.32027/MOP.22.14.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5085