Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego

Wyrok SN z 4.7.2014 r., II CSK 612/13

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2020
Liczba tekstów: 4668