Umowa opcji walutowej – nieważność

Wyrok SN z 19.9.2013 r., I CSK 651/12

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2020
Liczba tekstów: 4685