Umowa o roboty budowlane – zobowiązanie gwarancyjne wykonawcy robót

Wyrok SN z 16.12.2010 r., I CSK 114/10

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974