Umowa o roboty budowlane – zgoda inwestora na umowę z podwykonawcą

Wyrok SN z 24.1.2014 r., V CSK 124/13

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2020
Liczba tekstów: 4685