Umowa o roboty budowlane – konsorcjum

Wyrok SN z 7.11.2014 r., IV CSK 95/14

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772