Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Problem rękojmi za wady

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 5013