Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Problem rękojmi za wady

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941