Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Problem rękojmi za wady

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772