Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela a zasądzenie na rzecz dłużnika kosztów obrony przed egzekucją

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2019
Liczba tekstów: 4470