Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela a zasądzenie na rzecz dłużnika kosztów obrony przed egzekucją

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2022
Liczba tekstów: 4958