Transparentność w arbitrażu inwestycyjnym a dostęp osób trzecich do informacji o rozstrzygnięciach i dokumentach

prof. ucz. dr hab. Edyta Hadrowicz ORCID: 0000-0003-4209-7296
Autorka jest prof. ucz. dr hab., radcą prawnym, członkiem OIRP – Warszawa
DOI: 10.32027/MOP.23.1.3
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 5018