Tajemnica pracownika samorządowego – próba weryfikacji

Agnieszka Piskorz-Ryń
Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji UKSW.
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727