Sytuacja pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowoadministracyjnym w przypadku jego ustanowienia po upływie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym

Sytuacja pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowoadministracyjnym w przypadku jego ustanowienia po upływie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078