Najem instytucjonalny z dojściem do własności (cz. III)

Julita Zawadzka
Autorka jest adwokatem, adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.
DOI: 10.32027/MOP.19.14.1
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727