Sprzeciw jako szczególny środek zaskarżenia zarządzenia i postanowień referendarza sądowego z zakresu prawa pomocy – rozważania de lege lata

dr Filip Stradomski ORCID: 0000-0003-1172-3362
Autor jest adwokatem w dr Filip Stradomski Kancelaria Adwokacka
DOI: 10.32027/MOP.22.14.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941