Sprawozdanie z XII Konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie – cyberpandemia” (22–23.10.2020 r.)

Paweł Hajduk
Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW w Warszawie, Szkoła Doktorska UKSW w Warszawie. ORCID: 0000-0001-5583-2267.
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.21.4.6
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2021
Liczba tekstów: 4831