Sprawozdanie z XIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie – Global Games” (10–11.6.2021 r.) i Sesji eksperckiej NCPI „Władza, gospodarka i nauka wobec bezpieczeństwa w Internecie”

prof. dr hab. Grażyna Szpor
Autorka jest Kierownikiem Katedry Prawa Informatycznego WPiA UKSW; ORCID: 0000-0002-3264-9360.
Paweł Hajduk
Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW, Szkoła Doktorska UKSW w Warszawie; ORCID: 0000-0001-5583-2267.
DOI: 10.32027/MOP.21.21.7
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2021
Liczba tekstów: 4850