Sporządzenie testamentu ustnego przy pomocy środków porozumiewania się na odległość

Dawid Jan Walczak
Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM w Poznaniu; ORCID: 0000-0003-3336-6335.
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.21.19.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5085