Specyfika postępowania cywilnego w przedmiocie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (szkody antymonopolowej)

Grzegorz Kamieński ORCID: 0000-0002-1278-7950
Autor jest starszym wykładowcą w Instytucie Społeczno-Prawnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; ORCID: 0000-0002-1278-7950.
Adrian Borys
Autor jest doktorantem w Zakładzie Postępowania Cywilnego, Instytucie Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; ORCID: 0000-0002-1620-285X.
DOI: 10.32027/MOP.21.14.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2021
Liczba tekstów: 4820