Śmierć uczestnika postępowania nieprocesowego a zawieszenie postępowania – uwagi de lege ferenda na tle działu spadku

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 4458