Składanie fałszywych zeznań przez sprawcę przestępstwa z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną

- glosa

Michał Basa
Autor jest doktorantem w Katedrze Postępowania Karnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. ORCID: 0000-0002-5120-5693
Karol Jarząbek
Autor jest doktorantem w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.20.22.6
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727