Skarga pauliańska jako narzędzie ochrony należności publicznoprawnych

Jakub Turczyn
Autor jest radcą prawnym, starszym asystentem sędziego w Sądzie Najwyższym i doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.23.2.7
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 5018