Sędziów uwag kilka w związku z projektem zmian ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Sędziów uwag kilka w związku z projektem zmian ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2020
Liczba tekstów: 4696