Scalenie i podział nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych

prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz
Autor jest adwokatem, profesorem nadzwyczajnym w Akademii Leona Koźmińskiego, ORCID 0000-0002-0482-5400.
DOI: 10.32027/MOP.21.13.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 4869