Samodzielność jurysdykcyjna prokuratora w stadium przedjurysdykcyjnym procesu karnego

Łukasz Duśko
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Prawa Karnego) i aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie; ORCID: 0000--0001-9841-7346.
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.21.14.4
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2021
Liczba tekstów: 4820