Rozprawa zdalna i doręczenia elektroniczne w dobie pandemii COVID-19 po wejściu w życie nowelizacji z 28.5.2021 r.

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Autor jest Kierownikiem Centrum Badań, Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, autorem wielu publikacji z zakresu postepowania cywilnego, zwłaszcza jego informatyzacji; ORCID: 0000-0002-3295-7099.
r.pr. Maria Dymitruk ORCID: 0000-0003-1003-9083
Autorka jest pracownikiem naukowym Centrum Badań, Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radcą prawnym, przewodniczącą Komisji Nowych Technologii Federacji Adwokatur Europejskich oraz Komisji Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu; ORCID 0000-0003-1003-9083.
DOI: 10.32027/MOP.21.13.1
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2021
Liczba tekstów: 4820