Reprezentowanie inwestora przez inspektora nadzoru inwestorskiego (cz. I)

Krzysztof Żok
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ORCID: 0000-0002-9407-5307.
DOI: 10.32027/MOP.21.11.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2021
Liczba tekstów: 4805