Reprezentacja małoletniego dziecka w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

dr hab. Marcin Dziurda
Autor jest adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: 0000-0003-2896-818X.
DOI: 10.32027/MOP.21.7.4
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772