Regulacja prawna wybranych tajemnic związanych ze służbą

Dorota Chromicka
Asystent w Katedrze Prawa Informatycznego na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727