Przyczyny odmowy przekazania organowi egzekucyjnemu świadczenia wynikającego z zajętej wierzytelności w egzekucji sądowej i administracyjnej – zarys problematyki

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 4458