Przewłaszczenie nieruchomości lokalowej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nieoprocentowanej pożyczki

- glosa

Tobiasz Nowakowski ORCID: 0000-0002-0821-6901
Autor jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego; ORCID: 0000-0002-0821-6901
DOI: 10.32027/MOP.22.1.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 5032