Przestępstwo niegospodarności. Przesłanki i elementy odpowiedzialności karnej z art. 296 KK

Przestępstwo niegospodarności. Przesłanki i elementy odpowiedzialności karnej z art. 296 KK

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772