Przesłuchanie stron w procesie dochodzenia należności odszkodowawczych – analiza najważniejszych uprawnień stron w postępowaniu dowodowym

Michalina Jusik ORCID: 0000-0003-3770-7547
Autorka jest adwokatem, a także doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
DOI: 10.32027/MOP.23.3.4
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5085